top of page
F8946D14-D2DD-4431-9D55-379200097D1B.jpe

Oznámení
Ve dnech 19.12.2022 až 30.12.2022 čerpáme plánovanou dovolenou. V těchto dnech bude ordinace uzavřena.
V rámci registrace nových pacientů prosím volejte po 15.5.2023. Bude se jednat o podzimní termíny vyšetření.

Alergobene
MUDr. Marie Hospodková

- lékařka se specializovanou způsobilostí

v oboru alergologie a klinická imunologie 

- péče o dospělé i dětské pacienty 

- celostní přístup 

Sesterna Alergobene
IMG_3658.heic

Zabýváme se následující problematikou:      

 • Alergie na inhalační alergeny              (pyl, prach, plísně, zvířecí alergeny)

 • Alergie na potraviny

 • Alergie na hmyzí jedy

 • Hypersensitivní reakce, kopřivka

 • Atopický ekzém

 • Diagnostika a léčba průduškového astmatu

 • Vyšetření plicních funkcí (spirometrie, FeNO, bronchomotorické testy)

 • Poruchy imunity 

Aktuality

sledujte nás na sociálních sítích

 • Facebook
 • Instagram
MUDr. Marie Hospodková

1997 - 2003

2007

2018

Pracovní zkušenosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášková a publikační činnost:

2014 -2016 aktivní účast na Konferenci sester, alergologie a klinická imunologie (témata alergie na hmyzí jed a HIV)

2016 prezentace posteru na kongresu ČSAKI v Plzni (téma -Analýza reaktivity sérových protilátek pacientů s aktivní celiakií a pacientů s pšeničnou alergií s extrahovatelnými proteiny přirozeně bezlepkových potravin – metodické přístupy a 

jejich interpretace). Participace na vědeckém posteru: První zkušenosti s léčbou facilitovaným podkožním podáváním (fSCIG) imunoglobulinů u nemocných s protilátkovými imunodeficity

2017 aktivní účast na seminářích České lékárnické komory v Praze a v Brně, Nové trendy ve farmakoterapii alergických onemocnění

 

Publikace:

2018 Sánchez D, Štěpánová-Honzová S, Hospodková M, et al. Occurrence of serum antibodies against wheat alpha-amylase inhibitor 0.19 in celiac disease. Physiol Res 2018; 

2018 Hospodková M, Urtikariální vaskulitida v imunologické praxi. Alergie 2018;

2018 Procházková V, Sánchez D, Štěpánová-Honzová S, Hospodková M, Hoffmanová I, Neglutenové proteiny pšeničného zrna v imunopatogenezi onemocnění zažívacího traktu. Alergie 2018;

2013 členka České společnosti alergologie a klinické imunologie

2019 členka České imunologické společnosti

2003 

2004 

2009 

2012 

2013  

2018  

2016  

- 2004

- 2007

- 2011

- 2013

- 2018

- 2020

Nemocnice Benešov, interní oddělení, lékařka

Nemocnice Pelhřimov, interní oddělení, lékařka

Ordinace praktického lékaře, lékařka

Servier s.r.o., specialista vzdělávání

Synlab czech s.r.o., lékařka, alergologie a klinická imunologie

Canadian medical s.r.o., lékařka alergologie a klinická imunologie

Program H plus, lékařka, alergologie a klinická imunologie

studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

společný interní kmen

atestace z alergologie a klinické imunologie

Moderní vybavení ordinace

Dlouholeté zkušenosti a praxe v oboru

Osobní přístup k pacientovi

Ceník pro samoplátce
platí pouze pro pacienty pojišťoven, s nimiž nemáme uzavřenu smlouvu, případně pro cizince bez zdravotního pojištění
Pojištěncům
VZP, OZP, ZPMV, RBP, VoZP a ZPŠ
hradí lékařskou péči  zdravotní pojišťovna .

Vstupní vyšetření (anamnéza, fyzikální vyšetření, kožní testy, diagnostická a léčebná rozvaha a plán) 1 500Kč

Kontrolní vyšetření: 500Kč

Vyšetření plicních funkcí pro samoplátce 

Spirometrie: 300 Kč

FeNO:  500 Kč

Samotné provedení kožních testů s inhalačními alergeny:   500 Kč

GDPR

Naše pracoviště dodržuje platné předpisy týkající se zdravotnictví a vedení zdravotnické dokumentace v souladu s odpovídajícími zákony, právními předpisy a nařízením GDPR. Zpracováváme osobní údaje, které  jsou nezbytné k identifikaci osoby pacienta, k procesu diagnostické, preventivní a léčebné péče, pro potřebu účtování a komunikace se zdravotními pojišťovnami, pro potřeby zajištění elektronické preskripce a pro komunikaci se SÚKL, k zajištění následné péče a komunikace s pacientem. Katalog osobních údajů:

 • jméno (identifikace pacienta)

 • rodné číslo, resp. číslo pojištěnce a datum narození (identifikace pacienta pro pojišťovnu)

 • číslo pojišťovny

 • anamnestická data související se zdravotním stavem a následnou péčí

 • diagnosa

 • adresa trvalého i přechodného (aktuálního) pobytu

 • telefonní číslo

 • E - mailová adresa (volitelné)

zavolejte nám

RECEPCE

Tel. 608 214 231

Eva Kneslová 

Recepční/asistentka

klientský servis, správce diáře, objednávání, rezervace

navštivte nás

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:30 - 13:30

7:30 - 13:30

klinický den

klinický den

7:30 - 13:30

Ordinace

Tyršova 828, 256 01 BENEŠOV

budova Innera, 3. patro

napište nám

Děkujeme za vyplnění 

bottom of page